Bläddra efter:

Stress.

Det finns olika typer av stress, det behöver inte alltid vara negativt. Stress kan komma från oro/rädsla och glädje, den kemiska reaktionen i kroppen är lika men känslan i situationen är annorlunda. För mycket positiv stress blir också skadligt i längden, kroppen är inte gjord för att hantera långa perioder av stress även om den…

Från aggressiv till ett sunt liv.

Om man tittar på vägen till hur en hund blir aggressiv, förstår vi varför. När vi förstår varför, kan vi också vända på beteendet. Läs mer om aggressivitet här: Spira-aggressivitet & rädsla. Hundar har tre vägar till försvar: 1 Fly, Kan konflikt undvikas så väljer hunden gärna det. 2 Frys, Stannar upp, stelnar till i…

Spira – Aggressivitet & Rädsla

I de flesta av fallen jag jobbat med där aggressiva beteenden uppvisas har ofta den bakomliggande sinnesstämningen hos hunden varit rädsla, osäkerhet, nervositet. Många bitolyckor sker när hunden pressats för hårt och då hamnar i försvar. I Spiras fall handlar det om en bakomliggande nervositet, och bristen på förtroende för människan. Rädsla & aggressivitet hänger…

Munhälsa & beteende

Det är såklart inte kommunikationen som brister i relationen alla gånger när problem börjar krypa på, vissa beteenden som uppstår är av helt andra anledningar. Hundens fysiska hälsa har en stor inverkar på hur hunden agerar i vardagen, vid plötslig beteendeförändring kan den underliggande orsaken vara smärta/sjukdom. Bra mat och rätt motion som alla vet, är en viktig del för hundens…

De är alla individer.

Oavsett hur mycket vi läst på om olika raser och noggrant valt därefter i hopp om att få en viss typ av hund, finns inga garantier för hur just din hund ska bli och fungera i vardagen. Även om båda föräldrarna till valpen är lugna och självsäkra individer med stärkt egenskap av vakt, så kommer inte alla…

Hundar lever i nuet.

Hundar lever i nutid, deras känslor är rotade i nuet och är en omedelbar reaktion på vad som händer just nu. Hundar reagerar instinktivt på saker runt om, men dom är också medvetna om våra känslor. Är vi lugna, är de lugna, och tvärtom. Hundar grubblar inte det som varit eller oroar sig för vad…

Du kan inte lura din hund.

Hundar vet hur vi känner både fysiskt och känslomässigt. En hund kan berätta när ett blodsocker sjunker, varna innan ett epileptiskt anfall m.m. samt att dom vet när vi är i mental obalans så som stressade, ledsna, arga, frustrerade o.s.v. Din hund kan läsa dig som en öppen bok. Ta vara på det och lyssna…

Gammal hund kan lära om.

”Man kan lära gamla hundar att sitta” Så länge hunden lever kan den lära, ibland kan det bara ta lite längre tid för att man varit fast i ett mönster väldigt länge. Det är inte hunden som har svårt att ställa om, det är nämligen vi människor. En av alla fantastiska saker med hundar är att dom lever här…