Rehabilitering


IMG_3056_edited.jpg

FÖR ER SOM KÄMPAR MED SVÅRARE FALL OCH VILL HA EN HJÄLPANDE NYSTART

Rehabilitering, minimum är 2 veckor och kostar fr. 6000kr:

För att få lämna in sin hund på rehabilitering ska man ha varit på en konsultation alt. en utvärdering där jag kunnat bedöma om hunden är i behov av det. Utvärdering, är ca 1 timme och kostar 1000kr. I samråd med ägaren kommer vi tillsammans överens om en lämplig tidsplan. Denna tjänst vänder sig till de svårare fallen som t.ex. aggressivitet, maniska beteenden och hyperaktivitet.

Det innebär att man lämnar in sin hund hos oss under en period för rehabilitering, hur länge varierar beroende på problematik och grad. Rehabiliteringen avslutas med en kortare konsultation och praktiska övningar. Vi går även igenom vilka moment som ingått under rehabiliteringen och varför. Det medföljer även hemgångs-råd för fortsatt lyckat resultat på hemmaplan, man får också fri support via mejl och telefon i 6 månader efter avslutad rehabilitering.

Efter de två första veckorna kostar det:

3000kr/vecka

450kr/dygn


MINST ANTAL VECKOR FÖR ATT…

Minimum för rehabilitering är två veckor, i vissa fall rekommenderar jag minimum 3 veckor. På minimum tiden hinner jag se vem hunden är i helhet, vilka verktyg som behövs för att hunden ska komma framåt i utvecklingen. Allt beror på hunden som individ. Hunden får också med sig en bra erfarenhet hem, där den fått känna på flockliv och allt vad det innebär i positiv bemärkelse. Det tar oftast 1-2 veckor för t.ex. en nervösare individ att landa i den nya miljön, innan dess kan jag inte jobba så mycket med hunden. Att börja jobba med hund som inte är redo, ger inget bra resultat utan tvärtom. Därför krävs ofta en längre period, i de värsta fallen upp till 12 veckors rehab om jag ska kunna göra större förändringar och mer bestående resultat i hundens beteendemönster. 59602086_2334188826859420_6897099483121713152_n_edited


-Det handlar inte om vad hunden gör, utan hur vi agerar när hunden gör det.