Boot camp


dito_edited_edited.jpg

FÖR ER SOM VILL HA EN HJÄLPANDE NYSTART I RELATIONEN

Boot camps minimumtid är 2 eller 4 veckor beroende på individ och problematik.

2 veckor boot camp kostar 7000kr.

4 veckor boot camp kostar 14.000kr.

För att få lämna in sin hund på boot camp ska man helst ha varit på en konsultation där jag kunnat bedöma om hunden är i behov av det. Denna tjänst vänder sig först och främst till de svårare fallen som t.ex. aggressivitet, maniska beteenden, hyperaktivitet och rädsla. Finns det ledig plats tas även mindre komplicerade fall emot om extra hjälp med rehabilitring önskas. Bootcamp innebär att man lämnar in sin hund hos oss under en period för rehabilitering, hur länge varierar beroende på problematik och grad. I samråd med ägaren kommer vi tillsammans överens om en lämplig tidsplan. Boot camps avslutas med en kortare konsultation och praktiska övningar. Vi går även igenom vilka moment som ingått under rehabiliteringen och varför. Det medföljer även hemgångs-råd för fortsatt lyckat resultat på hemmaplan, man får också fri support via mejl och telefon i 6 månader efter avslutad rehabilitering. På minimum tiden hinner jag se vem hunden är i helhet, vilka verktyg som behövs för att hunden ska komma framåt i utvecklingen. Hunden får också med sig bra erfarenheter hem, där den fått känna på bland annat flockliv och allt vad det innebär i positiv bemärkelse. I få fall krävs en längre period, i de värsta fallen upp till 8 veckors rehab om jag ska kunna göra större förändringar och mer bestående resultat i hundens beteendemönster.

Efter de första veckorna kostar det:

Fr. 3000kr/vecka

Fr. 450kr/dygn


HUNDENS PROBLEMATIK GRUNDAS I HEMMILJÖN, HUR KAN JAG HJÄLPA HUNDEN HEMMA HOS MIG?

Hundar som har svårare problematik, kan fastna i ett visst beteendemönster som är svårt att bryta i hemmamiljön. Boot Camp innebär inte att en förändring bara ska ske hos hunden, utan även ägaren ska jobba med att förändra sig själv under tiden hunden är med oss. Det jag kan göra för hunden är bygga upp självförtroendet hos hunden och visa den andra lösningar i situationer den själv inte klarat hantera själv på ett sunt sätt. Jag skapar en grund, ger hunden nya verktyg att hantera sina känslor på. Om en individ kört fast i ett visst beteendemönster, kan jag hjälpa till att låsa upp det. När hunden väll kommer hem igen, kommer det att gå betydligt lättare för dig som ägaren att ”knyta ihop säcken” på hemmaplan.


-Det handlar inte om vad hunden gör, utan hur vi agerar när hunden gör det.