Hundklass-info


FÖRSTÅ DIN HUND

Dag 1 (utan hundar):

-Du får en inblick i vad det innebär att vara Dog Listener.

-Vi går igenom separations-ångest, hur man ska hantera hunden vid besök och hur det mötet ska gå till.

Dag 2 (med hundarna):

-Vi går igenom hur du på rätt sätt ska få din hund att komma till dig när du ber den. Utan konster & fördröjning.

-Vi går också igenom hur du får din hund att gå fint i koppel utan drag. Du får bra verktyg hur du ska hantera olika situationer ute på promenaden.

-Vi avslutar dagen med hur du leker med din hund på rätt sätt. Vad pågår egentligen under lek?!

Dag 3 (med hundar):

-Vi går igenom socialisering av hunden. Vad är hund-aggression? Hur ska lek mellan hundar se ut? Hur skapar du trygga ramar & regler för dessa aktiviteter?

-Vi pratar om skällande. Vad står det för och hur kan du minska det?

-Sist men inte minst går vi igenom kapitlet mat. Nästan det viktigaste området. Vad du ska tänka på. Hur matar du din hund?

VARMT VÄLKOMNA ATT VARA MED!