Konsultationer


IMG_0469_edited_edited

PERSONLIG OCH INDIVIDANPASSAD VÄGLEDNING OCH COACHNING

Konsultation, är ca 2-3 timmar och kostar 2000kr (för en hemkonsultation tillkommer milersättning på 20kr/mil):

Man bokar en tid där vi träffas hos mig, ibland när jag har möjlighet tar jag mig även hem till kund. Ni ger mig eran berättelse om vad som upplevs som problem. Därefter ger jag er en teoretisk grund i hundkommunikation, vi går igenom vilka ändringar jag rekommenderar och varför, vi gör även praktiska övningar om hunden är redo. Efter en konsultation får ni fri support via telefon och mejl i 6 månader för frågor och funderingar som kan uppkomma under resans gång.

Konsultation – Välkommen Hem, är 3 tillfällen och kostar 2500kr (för hemkonsultation tillkommer milersättning på 20kr/mil):

Denna tjänst är till för er som ska skaffa en ny familjemedlem, som vill ha förebyggande råd och tips för att undvika större framtida problem i relationen till sin hund. Först har vi en telefonrådgivning, där pratar vi om vad som är viktigt att tänka på när man får hem sin hund. Sedan får man hem boken TALA HUND på posten, när hunden fått landa på hemmaplan i ett par veckor ses vi för en konsultation och fyller på med både teoretisk och praktisk kunskap. Sedan hörs vi av för en uppföljning över telefon. Efteråt har ni fri support via telefon och mejl i 6 månader för frågor och funderingar som kan uppkomma under resans gång.

Telefon-Coaching, 400kr/påbörjad timme:

Ni får en kortare sammanfattning av hundkommunikation via mejl som ska läsas igenom innan själva telefon-konsultationen. Det är för att ni redan ska ha en grund om vad vi kommer prata om. Jag kommer sedan via telefon guida er på ett djupare plan i hundens kommunikation, samt svara på era frågor och funderingar.

BokaKnapp


(FÖR ER SOM GÅTT EN KONSULTATION MEN VILL HA FÖRDJUPNING PÅ VISSA OMRÅDEN TEORETISKT OCH PRAKTISK)

Your choice, är ca 1 timme och kostar 500kr:

Vad vill du lära dig mera om, vilket område skulle ni behöva utvecklas i ännu mer. Här kan du önska vad du teoretiskt vill veta mera om, det ingår även praktiska moment till teorin. Vad du och din hund än behöver jobba på, hjälper jag er så att ni kan lyckas.

Social skills, är ca 1 timme och kostar 500kr:

Ett tillfälle för dig och din hund att lära sig kommunicera, integrera och samspela med andra hundar på ett djupare plan. Jag använder mig av enskilda individer, delar eller hela min flock för att hjälpa dig och din hund att nå era mål.

Enjoy the Walk, är ca 1 timme och kostar 500kr:

Det ska vara njutbart att gå ut med hunden. Promenaden är till för er som flock, det är en aktivitet som stärker eran relation på många plan. Det är lika viktigt att du samarbetar med hunden som att hunden ska samarbeta med dig. Under timmen ”Enjoy the Walk” så går vi in på detaljnivå och finslipar dina kunskaper genom praktiska övningar och teori.


OBS!

Har du ett presentkort?

Glöm inte att säga till om det när du bokar en konsultationstjänst, efter att bokningsavgiften är betald och resterande belopp har fakturerats går det inte att bruka presentkortet vid just detta tillfälle.

OBS! Man kan bara nyttja ett presentkort per bokat tillfälle.


-Var en god ledare och bygg det förhållande som du och din hund förtjänar.