Konsultationer


PERSONLIG OCH INDIVIDANPASSAD VÄGLEDNING OCH COACHNING

Konsultation, är ca 2-3 timmar och kostar 2000kr:

Man bokar en tid där vi träffas hos mig, ibland när jag har möjlighet tar jag mig även hem till kund. Ni ger mig eran berättelse om vad som upplevs som problem. Därefter ger jag er en teoretisk grund i hundkommunikation, vi går igenom vilka ändringar jag rekommenderar och varför, vi gör även praktiska övningar om hunden är redo. Efter några veckor hörs vi av för en uppföljning. Efter uppföljningen har ni fri support för frågor och funderingar som kan uppkomma under resans gång.

Konsultation ”Basic”, är ca 2 timmar och kostar 1250kr:

Denna tjänst är till för er som är nyblivna hundägare eller för er som bara vill ha förebyggande råd och tips för att undvika framtida problem i relationen till sin hund.

Mejl-konsultation, 1000kr:

För er som bor längre bort och har svårt att ta sig till oss finns nu denna tjänst. Ni beskriver vad ni upplever för problem, hundens/hundarnas ålder, kön, kastrerad/ej kastrerad. Sedan kommer ni får en teoretisk grund i hundkommunikation, varför problem uppstår och hur man åtgärdar dem. Jag skickar även med specifika råd för just ert fall. Efter en mejlkonsultation har ni fri support för frågor och funderingar som kan uppkomma under resans gång.

Telefon-Coaching, 400kr/påbörjad timme:

Ni får en kortare sammanfattning av hundkommunikation via mejl som ska läsas igenom innan själva telefon-konsultationen. Det är för att ni redan ska ha en grund om vad vi kommer prata om. Jag kommer sedan via telefon guida er på ett djupare plan i hundens kommunikation, samt svara på era frågor och funderingar.


FÖR ER SOM GÅTT EN KONSULTATION MEN VILL HA FÖRDJUPNING PÅ VISSA OMRÅDEN TEORETISKT OCH PRAKTISK FINNS:

Socialiserings-timme, är ca 1-2 timmar och kostar 500kr:

Ett tillfälle för dig och din hund att lära sig kommunicera, integrera och samspela med andra hundar på ett djupare plan. Jag använder mig av enskilda individer, delar eller hela min flock för att hjälpa dig och din hund att nå era mål.

Enjoy the Walk, är ca 1-2 timma och kostar 500kr:

Det ska vara njutbart att gå ut med hunden. Promenaden är till för er som flock, det är en aktivitet som stärker eran relation på många plan. Det är lika viktigt att du samarbetar med hunden som att hunden ska samarbeta med dig. Under timmen ”Enjoy the Walk” så går vi in på detaljnivå och finslipar dina kunskaper genom praktiska övningar och teori.

-Var en god ledare och bygg det förhållande som du och din hund förtjänar.

Har du ett presentkort? Glöm inte att säga till om det när du bokar en konsultationstjänst, efter att bokningsavgiften är betald och resterande belopp har fakturerats går det inte att bruka presentkortet vid just detta tillfälle.


36971770_10155811891188931_4258661559489789952_n_edited_edited