Planerade kurser & aktiviteter!

PLANERADE KURSER & AKTIVITETER


Att TRÄNA hund är en sak, att LEVA med hund är en annan. När det inte är träning, utan när det är vardag.

Det är i det tysta, i hemmet som basen i relationen byggs upp. Hur du är kring och med din hund påverkar hur din hund väljer att agera runt dig.

Den här kursen ger en inblick i vilka signaler som pågår i det tysta mellan dig och din hund. Hur omedvetna handlingar från dig kan skapa stora som små ‘problem’ i er vardag.

-Förstå din hund och bli medveten om dina signaler.

Antal kursplatser kvar: 7

Anmälan sker till: elinshundhjalp@gmail.com

Kursen hålls: 11 Mars, klockan 10:00-16:00. På Helenas Hundskola i Eskilstuna.

Pris: 1500kr/ekipage (1 hund + 1 person). Lunch ingår i priset!

1 extra person från samma hushåll kostar 500kr. 1 extra hund från samma hushåll kostar 1000kr.